Epidemie třetího tisíciletí – E 66

Právě tak lékaři občas nazývají nadváhu a obezitu. Podle posledních průzkumů České obezitologické společnosti má tyto problémy 68% českých žen a 72% mužů. Vinu má nepříliš zdravý životní styl, ale nemalou roli hraje i genetická výbava každého z nás. Obezita má i svoje číslo v mezinárodním seznamu diagnóz – E66.

Podle údajů světové zdravotnické organizace je jen několik, málo procent obezity přímo způsobeno genetickou hormonální poruchou. To potvrzuje i klinická genetička MUDr Alánová. Podle ní obezita vzniká vzájemnou kombinací a interakcí vrozených a zevních vlivů. Nejdůležitější pro vznik obezity je však nepoměr mezi příjmem a výdejem energie. „Genetické předpoklady však představují významný faktor. Například pokud jsou oba rodiče obézní, pravděpodobnost výskytu stejného problému u jejich potomka dosahuje až 80 %. Tuto nevýhodu však může prakticky každý ovlivnit a změnit. Vyžaduje to však úsilí, dodržování správných stravovacích návyků a dostatek pohybové aktivity,“ doplňuje MUDr Alánová. Obezita se však podle ní může objevit i u osoby, která opravdu nekonzumuje více jídla než ostatní lidé. Pravděpodobně se ale méně pohybuje a vzhledem k vrozeným dispozicím, které energetickou rovnováhu ovlivňují, si musí dávat větší pozor na skladbu jídelníčku.

Odborníci se shodují, že úspěšný léčebný postup může být jenom ten, který současně zvýší výdej a sníží příjem energie, případně jinak upraví metabolizmus, vstřebávání a využití živin. Prosazují proto takzvaný komplexní přístup, který se opírá o pohyb, dietu a správnou životosprávu. Po konzultaci s lékařem je možné předepsat i některé léky, které snižují chuť k jídlu nebo vstřebávání tuků ve střevě a které prokázaly pozitivní účinek na redukci tělesné váhy. Jednostranné pokusy, zaměřené zejména na „drsnou“ dietu mohou obezitu například i zhoršit. Velké množství takzvaně zaručených receptů na hubnutí tak zároveň dokazuje, že žádná zázračná metoda není 100% spolehlivá.